Company Logo

สินค้าพรีเมี่ยม

บริษัท ลั๊กกี้เพนท์ จำกัด เริ่มก่อตั้งเมือ่ปี 2515 และได้เริ่มผลิตร่มในปี พ.ศ. 2532 โดยเริ่มจาการเป็น Sub-conttract ผลิตเพื่อส่งออกไปยัีงยุโรปและอเมริกาเป็นเวลากว่า 6 ปี หลังจากนั้นเรา จึงได้เริ่มผลิตร่มเพื่อเป็นสินค้าพรีเมี่ยม และร่ม ภายใต้แบรนด์ของบริษัท อาทิเช่น Raindeer,ProtRain,Mars,Fancy ด้วยความรู้ความชำนาญในด้านการผลิต ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบจนถึงความละเอียดและประณีตในการตัดเย็บและการประกอบ ทำให้บริษัทได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าด้วยดีเสมอมา

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่ดีที่สุดเพื่อสนองความต้องการของลูกค้า  เราจึงได้พัฒนาระบบและบุคลากรทั้งด้านการออกแบบ งานพิมพ์ การผลิต การจัดส่ง ให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้สินค้าที่ผลิตออกมาตรงตามความต้องการของลูกค้าเพื่อให้เกิดความพอใจสูงสุดกับลูกค้า รวมถึงส่งสินค้าได้ตรงตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อไม่ให้ลูกค้าเสียโอกาสในการ จำหน่ายหรือแจกจ่ายสินค้า

ในปัจจุบัน บริษัทได้เพิ่มสายงานผลิตร่มสนาม,เต้นท์ รวมไปถึงสินค้าพรีเมี่ยมอื่นๆ เช่น กระเ๋ป๋า ถุงกอล์ฟ ธงญี่ปุ่น แบนเนอร์ เสื้อ ฯลฯ เราขอขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาส  และสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา   หวังเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยประสบการณ์และความุ่งมั่นในการพัฒนาสินค้า และการบริการของทางห้างหุ้นส่วนจำกัดลั๊กกี้เพนท์ จะได้รับความไว้วางใจจากท่านตลอดไป


HOT LINE


สอบถามข้อมูลสินค้า

ขอใบเสนอราคา

โปรโมชั่น

เพิ่มเพื่อน

สินค้าแนะนำ

150-12.jpgPowered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.7 templates hosting Valid XHTML and CSS.